I detalj

Den nya stjärnans gåtor

Den nya stjärnans gåtor

Denna nyfikna gåta togs fram från det senaste uttalandet från en fransk astronom som påstår sig ha identifierat en ny stjärna av första storleken.

Illustrationen visar läraren som beskriver sin nya upptäckt till sina med astronomer. Han har dragit positionen av femton stjärnor i olika storlekar och är nu på väg att visa vad hans nya upptäckt är på himlen.

Se om du kan rita formen på en femspetsig stjärna som är så mycket större än någon av de andra men inte rör vid någon av dem!

Lösning

Följande ritning visar var franska astronomer bör lokalisera den nya stjärnan, som visar sig ha sådana astronomiska dimensioner att den överskuggar alla andra stjärnor.