Artiklar

Kan vi kontrollera våra känslor?

Kan vi kontrollera våra känslor?

Video om känslor

I mänsklig funktion finns det tre grundläggande psykologiska aspekter, som är: tankar, känslor och beteenden. Dessa tre aspekter är sammanhängande, så att förändringar i en av dem ger förändringar i en annan och vice versa. Om människor ändrar sättet de tänker på saker eller sig själva, kommer de att känna annorlunda och bete sig annorlunda.