Information

Vad är neuros? Egenskaper hos den neurotiska personligheten

Vad är neuros? Egenskaper hos den neurotiska personligheten

Video om neuros

En neurotisk person är en person som lider. Vem lider mycket. Konceptet "Neuros" är synonymt med "överdriven emotionell smärta", och detta ger känslomässiga och beteendeuppföljare. Effekterna kan vara av många slag, såsom ångest, depression, fobier, tvångssätt, missbruk, aggressivitet, personlighetsproblem etc., men i allmänhet delar de alla samma karaktär.

Här presenterar vi en video för att klargöra vad som är neuros, huvudsakliga egenskaper hos en neurotisk person och hur den behandlas.

Prenumerera på vår YouTube-kanal
Besök vår nya sektion med kända psykologiska fraser