I detalj

Fönster

Fönster

Titta bra på det här fönstret Är det öppet inåt eller utåt?

Lösning

Det är en optisk effekt, båda är möjliga.