Kommentarer

Korsa inte gatan!

Korsa inte gatan!

Wow, det är omöjligt att korsa gatan, en flod passerar genom.

Lösning

Det är en annan ritning som gjorts på marken med 3D-tekniken, gjord av Julian Beeber.

Video: Hur kör man i cirkulation rondell? (Juni 2020).