Artiklar

Ett självreferensiellt pangram

Ett självreferensiellt pangram

Ett självreferensiellt pangram är en fras som räknar var och en av de bokstäver som komponerar det.

Den här pangramen har? a, en b, femton c, elva d ,? e, en f, två g, två h ,? i, en j, en k, en l, två
m, sexton n, en ñ ,? eller, två p, två q, fem r, fjorton s, sex t ,? u, a v, a w, an x, two y och a z.
<Vilka siffror (uttryckta i bokstäver) måste placeras i stället för frågorna för att frasen ska vara sant?

Lösning

Detta diagram har sexton a, en b, femton c, elva d, arton e, en f, två g, två h, tretton i, en j, en k, en l, två m, sexton n, en ñ, fjorton eller , två p, två q, fem r, fjorton s, sex t, tolv u, en v, en w, en x, två yy en z.