Artiklar

Replängd

Replängd

Vi har ett rep som är 2 meter kortare än ett annat som är tre gånger längre än det första.

Hur lång är den kortaste strängen?

Lösning

Om längden på den första strängen plus 2 meter är lika med tre gånger längden på strängen, mäter den kortare strängen 1 meter.